بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانشگاه اصفهان

تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان

تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان

دهد گردشگران زن، ریسک های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به گردشگران مرد از سفر به شهر اصفهان استنباط کرده بودند. رنجبریان بهرام,غفاری محمد* * گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان منبع : پایگاه اطلاعات علمی برای دانلود متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید : Tourism49

داغ ترین ها