بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانشکده دندانپزشکی بلگراد

گردشگران صربستانی در صف سفر به ایران

گردشگران صربستانی در صف سفر به ایران

گفت: پس از بازگشت اولین گروه از گردشگران اعزامی به ایران، همگی آنها خاطراتی خوب به ارمغان آوردند و به اتفاق همگی تقاضای سفر مجدد به ایران را دارند. 'دراگان بلوایتسا' استاد دانشگاه و رییس سابق دانشکده دندانپزشکی بلگراد نیز در سخنانی گفت: اولین بار بود که به ایران می رفتم، اما واقعا آنچه در غرب شنیده بودم با آنچه از نزدیک دیدم تفاوت بسیار داشت....

داغ ترین ها