بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دانستنی های مترو تهران

نقشه و راهنمای جدید متروی تهران

نقشه و راهنمای جدید متروی تهران

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهری در تهران ۱۱۰ سال قبل باز می گردد. تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بارون ژولیوس دو رویتر در عهد ناصرالدین شاه روی کاغذ آمد. در همین سال ها یک خط آهن روزمینی بین دروازه شهری ری (حضرت […]

داغ ترین ها