رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

دانستنی های تخصصی گردشگری

مفهوم طراحی در گردشگری متکی به طبیعت
واژه طرح که در علم معماری آرشیت خوانده می شود فرایندی از شناخت محیط تا تهیه نقشه را شامل می شود . هدف از طراحی در نظر گرفتن شرایط محیطی ...