رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خیابان ظفر کجاست

خیابان ظفر
خیابان ظفر تهران از معروف ترین خیابانهای شمال تهران است که با نام شهید دستگردی ( دستجردی ) امروزه نام برده می شود . ساخت خیابان ظفر به دوران قاجار ...