بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خوش آمدگویی

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

می نامند و نه ارباب رجوع بلکه به او "مهمان" می گویند. در همین راستاست که در اولین آموزش ها به فعالان صنعت گردشگردی، مفاهیم اولیه ای چون "لزوم تلاقی نگاه ها بین مهمان و میزبان" ، "لبخند" و "خوش آمدگویی" آموزش داده می شود. این یک جمله معروف در صنعت گردشگری است که خطاب به فعالان این حوزه می گوید: "لبخند، مهم ترین بخش از لباس کار شماست."...