رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خوزی

شهر خوزی
مکان فعلی خوزی درواقع سومین مکان است یعنی این خوزی که مردم الان دران سکونت دارند بعداز دوبارجابجایی نسبت به مکانهای قبلی خود در محل فعلی ان بنا نهاده شده ...