بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خور وبیابانک

خور و بیابانک

خور و بیابانک

استان اصفهان, خور

در کتب جغرافیایی قرن چهار و پنجم فقط از سه روستای منطقه خور و بیابانک یعنی جرمق (گرمه) بیادق (بیاضه) و ارابه (ایراج) تحت عنوان سه ده یاد شده است. از عهد سلجوقی تا اواخر دوره فتحعلی شاه خور و بیابانک جزء یزد بود اما در سال ۱۲۴۰ به ایالت سمنان پیوست. خور و بیابانک […]

داغ ترین ها