رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خورشت تره غذای محلی کردستان

خورشت تره کردستان
به واسطه وسعت و تنوع آب و هوا، در هر نقطه از ایران گیاهان مختلفی می‌رویند. بانوان کدبانو و هنرمند، با ترکیب این گیاهان غذاهای جدیدی را خلق می‌کنند. به ...