رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خضری دشت بیاض

خضری دشت بیاض
خضری دشت بیاض مرکز بخش نیمبلوک از توابع شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی است. جمعیت شهر بنا بر آمار سرشماری سال 85 مرکز آمار ایران برابر با 4،930 نفر بوده ...