رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

خشکسالی در کنار تخت جمشید

فروچاله ها، پیامد خشکسالی در کنار تخت جمشید
تاریخ خبر :1394/03/31-استان فارس با توجه به کاهش بارندگی و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی با هدف استفاده در بخش کشاورزی، امروز با این معضل دست به گریبان ...