بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خسرو پرویز

خسروانی ها

خسروانی ها

بود که هرکدام ویژه ی روزی از سال بود .  از جمله هفت دستان وی ویژه ی 7 روز هفته بوده و هفت خسروانی نام داشت . همچنین سی لحن هم برای سی روز ماه داشت که چون در دربار خسرو پرویز احرا می شده خسروانی نام گرفته بود .این را نیز باید دانست که آن زمان موسیقی ایران در اوج بوده و ستیغ آن در روز گار خسروپرویز با...

قصرشیرین در نوروز شیرین تر می شود

قصرشیرین در نوروز شیرین تر می شود

دوران هشت سال دفاع مقدس رواق آن فرو ریخته ولی با این وجود در برخی از قسمت ها آثاری از آن هنوز دیده می شود. اگر چه اکثر باستان شناسان این بنا را آتشکده ای از زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی می دانند ولی برخی نیز آن را کاخی از همان دوران و متعلق به پادشاهان ساسانی دانسته اند. در حاشیه شمالی شهر کنونی...