بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خرید و فروش

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

: ۱۳۹۳/۲/۴ – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست- بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است. در سال های اخیر...