رزرو هتل ایران بوم گردی

خانه کوچه هفت تن بازار

خانه کوچه هفت تن بازار تهران

خانه کوچه هفت تن بازار تهران

استان تهران, تهران

خانه کوچه هفت تن بازار تهراناز عمارتهای تاریخی بازار تهران می باشد که ساخت آن به دوره قاجاریه باز می گردد. خانه قدیمی «کوچه هفت تن بازار تهران» که معماری آن از نمونه های نادر بناهای بر جای مانده از دوره قاجار است به شماره ثبت 10414 در فهرست آثار ملی کشور جای گرفته است. وجود عناصر معماری اصیل ایرانی نظیر بادگیر، ارسی ها، قوس های ایرانی و ... و نظم فضایی و پیچیدگی و در عین حال سنجیدگی قرارگی...

جاباما