بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خانه و باغ اتحادیه

تخریب خانه دایی جان ناپلئون متوقف شد

تخریب خانه دایی جان ناپلئون متوقف شد

تأکید کرد: در حال حاضر پرونده تخریب بخشی از خانه اتحادیه برای بررسی قضایی و بحث های مربوط به بخش تاریخی این خانه، از طریق شهرداری ناحیه به دادسرا ارجاع شده است تا در آنجا پیگیری شود. خانه و باغ اتحادیه یا «خانه امین السلطان» معروف به خانه دایی جان ناپلئون عمارتی مربوط به دوران قاجار در مرکز تهران است که به عنوان تنها بازمانده از خیابان...