بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خانه های تاریخی مسکونی

خانه های مسکونی در بافت تاریخی

خانه های مسکونی در بافت تاریخی

استان اصفهان, زواره

درمجموعه قدیمی بافت زواره خانه هایی از نوع چهار صفه ای قرار دارد که درمقابل گرما و سرمای سوزان کویر مامن مناسبی برای مردم بوده است. این خانه ها به صورتی طراحی گردیده که درتابستان محیط فرح بخش و در زمستان فضای گرم و ایمنی را برای خانواده ایجاد می نماید. دیگر مکانهای تاریخی زواره […]