بلیط هواپیما سوئیت تبریز

خانه های تاریخی بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

استان کرمان, بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر یکی از بناهای تاریخی شهر بردسیر در استان کرمان ایران است . این خانه در بر غربی خیابان شریعتی بردسیر واقع است . این بنا توسط عبدالمظفرخان سرتیپ مشهور به بهادرالملک که در بردسیر به لقب «ابدال» معروف بود ، به روزگار قاجار ساخته شد . این بنا همچون اکثر ابنیه دوره […]