رزرو هتل فضاگشت

خانه عضدی سیاهکل کجاست

خانه عضدی سیاهکل
خانه عضدی سیاهکل بنایی دو طبقه بوده و قدمتی برابر با اواخر دوران قاجار دارد زیربنای ساختمان ۲۱۲ مترمربع بوده و ۱۳ اتاق به صورت قرینه دارد. معماری بنا متناسب ...