خانه تاریخی سردار اسعد بختیاری تهران
بلیط هواپیما تور خارجی

خانه تاریخی سردار اسعد بختیاری تهران

دسته بندی مطالب بر اساس :
خانه سردار اسعد بختیاری

خانه سردار اسعد بختیاری

خانه تاریخی سردار اسعد، تنها بنای باقیمانده از مجموعه تاریخی و معروف باغ ایلخانی دوره ناصری و یکی از زیباترین یادگارهای تاریخی شهر تهران است. این خانه به عنوان یکی از زیباترین خانه‌های مسکونی تهران در سال 1291 شمسی به هزینه جعفر قلی خان بختیاری (سردار اسعد سوم)، در ضلع شمال غربی میدان توپخانه در […]

صفحه 1 از 1