بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حیوانات وحشی

راههای نجات از گرگ در طبیعت

راههای نجات از گرگ در طبیعت

یکی از ترسهای طبیعت گردی روبرو شدن با حیوانات وحشی بخصوص گرگ است . در این مطلب راههای نجات از گرگ در طبیعت را آورده ایم . بد نیست قبل از سفر به طبیعت آن را مطالعه کنید .چرا که با طبیعت گردی این ما هستیم که به قلمرو حیوانات وارد می شویم و آنها این را نمی پسندند و این می تواند برای گردشگر خطر ساز باشد .گرگ ها...

نکاتی در مورد مواجهه با حیوانات وحشی

نکاتی در مورد مواجهه با حیوانات وحشی

در صورت رویارویی با حیوانات وحشی مانند خرس، خونسردی باید به طور کامل حفظ شود. اکثر خرس ها، تمام تلاش خود را برای دور شدن از انسان ها انجام دادهو فقط در مواردی که احساس کنند، انسان قصد آزار رساندن به آنها را دارد، حمله می کنند. واکنش نشان دادن یا حالت دفاع گرفتن زمانی که خرس ها به افراد نزدیک تر می شوند، برای آنها تهدید به شمار رفته...