بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حوله بافی

حوله ای که جهانی شد

حوله ای که جهانی شد

است. بانوان صنعت توبافی در خراشاد پا را از تولید حوله فراتر نهاده اند به طوری که با تنوع تولیدات بازارهای مختلف را به دست گرفته اند. ** شگفتی از تغییر بعد از ملی شدن حوله بافی در سال 95، هوای جهانی شدن نیز به سر خراشاد می زند و تلاش های شبانه روزی همه اهالی به خصوص شورای اسلامی ، دهیاری و مسئولان استانی...

حوله بافی

حوله بافی

استان خراسان جنوبی, بیرجند

رشته حوله بافی که دراصطلاح محلی به آن (تُو بافی و یا تون بافی)اطلاق می گردد از قدیمی ترین صنایع دستی جنوب خراسان می باشد. بر اساس مستندات تاریخی،از معروفیت دستبافته ها و پارچه های پنبه ای و ابریشمی تولید شده در ایالت قهستان قدیم در قرون اولیه اسلامی فراوان یاد شده است. بافت حوله های سنتی در خراسان جنوبی ، امروزه نیز همانند گذشته با دستگاههای...