رزرو هتل

حمل‌ونقل گردشگری

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

دور نمای استقلال گردشگری از نفت

نمی‌کنند. حتی آنجا که فناوری‌های نوین برای استفاده از انرژی‌های جدید استفاده می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری به احتمال زیاد از طریق استفاده مصرف‌کننده تامین می‌شوند. - جایگزینی نفت به‌عنوان منبع اصلی حمل‌ونقل به این معنا است که منابع آتی حمل‌ونقل گردشگری باید در تدوین سیاست‌ها و سیستم‌های جابه‌جایی بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود. تحقیق انجام شده توسط سازمان جهانی جهانگردی در سال 2006 نشان داد که افزایش...

جنوب گردی