بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حمام ابراهیم آباد

حمام ابراهیم آباد

حمام ابراهیم آباد

استان اردبیل, اردبیل

آن در زمستان به 25 درجه زیر صفر می رسد. میزان باران سالیانه این شهر به طور متوسط در حدود 380 میلیمتر می باشد. توصیف معماری این حمام که معروف به حمام ابراهیم آباد می باشد دارای یک بخش ورودی (هشتی) می باشد که به عنوان فیلتری مابین سربینه و فضای بیرونی عمل می کند و در حال حاضر هم سطح...