رزرو هتل

حمامهای قدیمی تهران

حمام قوام الدوله تهران

حمام قوام الدوله تهران

استان تهران, تهران

در اواخر دوره ی قاجار تهران صاحب بیش از صد حمام بود. آن روزها فقط خانه‌های اعیان و اشراف دارای حمام اختصاصی یا به اصطلاح آن زمان حمام سرخانه بود و مردم عادی به حمام‌های عمومی می‌رفتند.از آن تعداد حمام قاجاری، شاید تعداد انگشت شماری باقی مانده باشد که یکی از این حمام ها، حمام […]

جنوب گردی