رزرو هتل تفریحات کیش

حماسه زنان لرده

حماسه زنان لرده دشتستان، الگویی هویت ساز برای زنان ایرانی

حماسه زنان لرده دشتستان، الگویی هویت ساز برای زنان ایرانی

حماسه زنان لرده به گفت و گو با فاطمه مومنی کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگر و نویسنده کتابی با عنوان "از نبرد دلوار تا حماسه لرده" هم صحبت شدیم ؛ آنچه در ادامه به طور یکنواخت از زنان لرده بیان می‌شود روایتگری او از این رویداد حماسی است.بعد از شهادت رئیسعلی دلواری نیروهای مجاهدان جنوب دچار ضعف و اتحاد آنها کمرنگ شد آخرین مرحله اتحاد مجاهدان شرکت در جنگ "سربست چغادک" بود که با تفوق نیروهای...