بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حل چالش‌

پیش شرط‌های میزبانی کنوانسیون ۲۰۱۷

پیش شرط‌های میزبانی کنوانسیون ۲۰۱۷

برای ساخت سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی اختصاص داده شد اما تنها 100 چشمه از آنها راه‌اندازی شد و همین تعداد نیز به‌دلیل جانمایی غیرکارشناسانه در اغلب موارد به‌دلیل کاستی‌هایی که دارند قابل استفاده نیستند. سه گام برای حل چالش‌ها رها آخوندان یکی از بانیان شکل‌گیری کمپین «درد دل» در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این کمپین می‌کوشد با به تصویر کشیدن وضعیت ناخوشایند سرویس‌های بهداشتی...