بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حلوای سنتی خراشاد

حلوای سنتی خراشاد

حلوای سنتی خراشاد

استان خراسان جنوبی, بیرجند

خراسان جنوبی هم چون باقی نقاط ایران دارای خصوصیات فرهنگی خاصی است که از گذشته در مراسم گوناگون به صورت گروهی یا انفرادی اجرا می شده است. از جمله این موارد می توان به آداب و رسوم خاص این منطقه در زمینه غذاهای محلی و چگونگی تهیه آن ها اشاره کرد. اغلب غذاها در این […]