بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حق تفریح کردن

مسافرت، حقی که زیر چرخ سیاست و اقتصاد له شده!

مسافرت، حقی که زیر چرخ سیاست و اقتصاد له شده!

اند و مسئولان اقتصادی هنوز در فکر فرمولی برای کم کردن بار یارانه های نقدی و مخاطرات اقتصادی به ارث رسیده از تصمیمات غلط وشتابزده اقتصادی دولت قبل. در این میان حقوق اساسی مردم از جمله حق تفریح کردن در زیر چرخ بی رحم مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی له شده است و در اتفاقاتی این چنین همواره مردم با سطح فرهنگشان و در آمدشان...