بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حقوق کیفری

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

متین پدرام* در نوشته‌های پیشین به تفصیل درباره جنبه‌های مختلف حقوق گردشگری و تاثیر آن بر جذب گردشگر توضیح داده شد؛ اما نکته‌ای که شاید در این نوشته‌ها مغفول مانده بود بحث تخریب آثار باستانی از جنبه حقوق کیفری است. شاید به نظر برسد این موضوع چندان ارتباطی به گردشگری ندارد؛ اما با توجه به اینکه این ستون درباره حقوق گردشگری است بنابراین بخشی از آن می‌تواند حقوق کیفری مرتبط...