بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حقوق کسب‌وکار

اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری

اصول حقوقی مربوط به فعالیت آژانس گردشگری

مسافر و متصدی حمل‌ونقل یا آژانس گردشگری بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را در یک مقاله کوتاه به زبانی ساده بیان کرد. به عبارت دیگر، شرح جزئیات مربوط به نظریه‌های متعدد درباره انعقاد قرارداد (حقوق قراردادها)، شبه جرم، حقوق کسب‌وکار و بازرگانی و حدود مسوولیت اشخاص (اعم از اصیل، کارفرما، کارگر و پیمانکار) بسیار گسترده است. بنابراین تلاش شده است برخی مسائل مهم که از نظرگاه حقوقی واجد...