بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حقوق راهنمایان گردشگری

جزئیات حقوق راهنمایان گردشگری

جزئیات حقوق راهنمایان گردشگری

هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران مبلغ پیشنهادی برای حقوق روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۹۲ را ۱۰۸ هزار تومان تعیین و جدول حقوق روزانه آنها را نیز منتشر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، در این جدول مبلغ حداقل حقوق ۵۴۱ هزار تومان در نظر گرفته  شده است. به علاوه متوسط روز کارکرد یک […]