بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ

بریتانیا آثار برگزیت بر گردشگری‌اش را خنثی می‌کند

بریتانیا آثار برگزیت بر گردشگری‌اش را خنثی می‌کند

صنعت توریسم بریتانیا به‌رغم آغاز مراحل برگزیت قصد دارد امکان سفر بدون ویزا را برای گردشگران اتحادیه اروپا حفظ کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویراکتیو، اتحادیه آژانس‌های مسافرتی بریتانیا این را اعلام کرد. درحالی که بریتانیا به صورت رسمی برگزیت یا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید زده، بخش‌های پروازی درخواست کرده‌اند حوزه آنها در دو سال آینده بدون تغییر باقی بماند تا مطمئن شوند هیچ...

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ژئوتوریسم ، پیوند طبیعت و گردشگری درتوسعه پایدار

ایجاد اشتغال، درآمد و ارزآوری و در نهایت توسعه پایدار مناطق استفاده کرد. همچنین لازم است توسعه پایدار بر سه اصل پایداری بوم شناختی، اجتماعی- فرهنگی و پایداری اقتصادی استوار باشد؛ چراکه زمین‌گردشگری زیرمجموعه گردشگری پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد به‌منظور امکان استفاده برای نسل‌های آینده است.