بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ و احیا

راه‌اندازی کمیته رسیدگی به وضعیت مدرسه‌ها و مساجد تاریخی

راه‌اندازی کمیته رسیدگی به وضعیت مدرسه‌ها و مساجد تاریخی

نمایندگانی حضور داشته باشند که امیدواریم این اتفاق رخ دهد و آنها در این جریان با ما همراه شوند.» خسروآبادی با بیان اینکه کمیته مدرسه‌ها و مسجدهای تاریخی تهران با مطالعاتی که خواهند داشت به راهکارهایی برای چگونگی مرمت اصولی، حفظ و احیا دست خواهند یافت، اظهار کرد: «امیدواریم این کمیته بتواند در راستای تعریف کارکردی تخصصی‌تر و هماهنگ‌تر بین حوزه (علمیه) و میراث فرهنگی برای حفظ بنای تاریخی مدرسه‌ها...