بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ ابنیه

راه‌اندازی ویزای الکترونیک تا پایان سال

راه‌اندازی ویزای الکترونیک تا پایان سال

خواهد کرد. وی با بیان اینکه اراده دولت بر توسعه و بهره‌گیری از گردشگری گذاشته شده است، گفت: هماهنگی بسیار خوبی در میان دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است. بخش خصوصی در حفظ ابنیه کمک کند رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با انتقاد از اینکه گاهی برای حفظ میراث کشور تنها شعار می‌دهیم، گفت: در دولت گذشته...