بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ آثار

نوشتن یادگاری در فضاهای تاریخی پدیده ای ناپسند است

نوشتن یادگاری در فضاهای تاریخی پدیده ای ناپسند است

نظر مردم قرار می دهد که زیبنده اصفهان نمی باشد و باید از این پدیده پیشگیری کرد. وی تصریح کرد: پدیده نوشتن یادگاری روی آثار تاریخی عموما توسط افرادی صورت می گیرد که اطلاع کافی از اهمیت حفظ آثار تاریخی ندارند. به گفته وی ، نوشتن یادگاری روی آثار تاریخی در چهارچوب مفهوم وندالیسم صورت می گیرد . وی همچنین به...