بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفظ آثار تاریخی

ارائه بسته های تشویقی برای حافظان آثار تاریخی

ارائه بسته های تشویقی برای حافظان آثار تاریخی

تاریخ خبر 1393/08/21-به منظور مشارکت مردم در حفظ آثار تاریخی طی هماهنگی که با شورای شهر و معاونت شهر سازی تهرا ن انجام داده ایم ضوابط تشویقی و تسهیلات حقوقی برای حافظان میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود. رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ،با بیان این مطالب گفت:با ارایه بسته های تشویقی مالکان آثار ارزشمند...