بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفره های غار مانند

کت های دزفول

کت های دزفول

استان خوزستان, دزفول

کت در گویش دزفولی حفره های غار مانندی هستند که توسط انسان یا به طور طبیعی در دیواره های سنگی حاشیه رودخانه دز حفر شده و در طول مسیر رود به تعداد زیاد دیده می شوند . از بالای رودخانه ی دز در مناطقی مانند گلال ، کوپیته ف تالخانی ، دووه و... این کت ها وجود دارند .کت‌های دزفول پناهگاه یا خنک‌کننده های ساخت بشر در روزگار دور هستند....