بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفاظت پایدار

آفریقای ایران؛ سرزمین یوز وگور و زاغ

آفریقای ایران؛ سرزمین یوز وگور و زاغ

این‌رو گرچه گردشگری در تمامی نقاط باید مسوولانه باشد، اما در مناطقی نظیر منطقه خارتوران، کوچک‌ترین اغماضی در این گردشگری قابل توجیه و چشم‌پوشی نبوده و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. منظور از طبیعت‌گردی و بوم‌گردی، سفری مسوولانه به‌منظور حفاظت پایدار از طبیعت یک منطقه و کمک به مردم بومی برای حفاظت آن منطقه است؛ به ویژه در خارتوران و پارک ملی آن که از زیستگاه‌های گونه ارزشمند یوزپلنگ...