بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفاظت مشارکتی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

فرمان توریسم در دستان جامعه محلی

که در جوامع بومی‌ در دنیای امروز وجود دارد، این است که منافع شخصی و خصوصی در چارچوب منافع جمعی بوده و مدیریت آن به دست مردم محلی باشد. به‌عنوان مثال در کشوری نظیر نامیبیا که در آن طبیعت‌گردی و حفاظت مشارکتی توسط جامعه بومی راه افتاده است شما ملاحظه می‌کنید در برخی موارد که جامعه بومی‌نتوانسته آن فعالیت را به انجام برساند با بخش خصوصی شریک شده است و...