بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفاظت از طبیعت

روز ملی پرنده نگری؛ ارزشمند و فرهنگ ساز برای حفاظت از طبیعت

روز ملی پرنده نگری؛ ارزشمند و فرهنگ ساز برای حفاظت از طبیعت

افزایش آگاهی های عمومی نسبت به آنها، تاثیرات آرامش دهنده بر انسان ها، بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی، درک جایگاه پرندگان برای برنامه ریزی بلند مدت و شناسایی گونه های آسیب پذیر است. تقریبا همه پرنده نگرهای واقعی به حفاظت از طبیعت ایمان دارند و برای هرچه بهتر انجام شدن این فعالیت بر پایداری زیستگاه ها و حفاظت از محیط زیست، پافشاری می کنند، یک زیستگاه تخریب شده، جایگاه...

« رفتینگ »، اشتغال‌زایی در جوامع محلی

« رفتینگ »، اشتغال‌زایی در جوامع محلی

با 21 تیر بود که به همین مناسبت انجمن رفتینگ ایران با همکاری این اداره کل، معاون گردشگری و اداره کل میراث و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری این روز را در ایران به‌عنوان «اکورفتینگ، اشتغال برای جامعه روستایی و حفاظت از طبیعت» نام‌گذاری کرد. به گزارش «خبرگزاری میراث فرهنگی» محمدعلی فیاضی خاطرنشان کرد: به همین منظور برنامه‌‌ و کارگاهی در رودخانه کارون با هدف معرفی رفتینگ به‌عنوان یک...