بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حفاظت از تالاب شادگان

اجرای برنامه های حفاظت از تالاب شادگان تسریع شود

اجرای برنامه های حفاظت از تالاب شادگان تسریع شود

حفاظت از تالاب شادگان را آغاز کرده است. این طرح بعد از تدوین در پنج ساله اول، اکنون وارد مرحله دوم و بخش اجرایی شده است. تالاب بین المللی شادگان، با وسعت بیش از 500 هزار هکتار در جنوب خوزستان، بزرگترین تالاب بین المللی کشور است. این تالاب به دلیل مشکلات بسیار همچون کمبود آب، آلودگی و تغییر کاربری اراضی بیش از 20 است که در لیست تالاب های در معرض خطر قرار دارد. ...