بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حضور شهردار

مرمت خانه تاریخی مهربان برای حضور شهردار

مرمت خانه تاریخی مهربان برای حضور شهردار

تا اینکه خانه تاریخی مهربان در نظر گرفته شد و قرار است این خانه برای شهردار تهران خریداری شود. به همین منظور اکنون نماینده شهردار تهران در این خانه تاریخی مستقر شده تا آن را مرمت و بازسازی و برای حضور شهردار آماده کند. این خانه تاریخی که ساخت آن به دوره پهلوی اول برمی گردد و در سال 84 در فهرست میراث ملی ثبت شده، متعلق...