بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حسینیه قدیمی مهرآباد

حسینیه قدیمی مهرآباد

حسینیه قدیمی مهرآباد

استان یزد, مهردشت

این بنا مربوط به دوره قاجاریه است و در ایام عاشورای حسینی با سیاه پوش کردن نخل در این محل به عزاداری حسینی می پردازند. این بنا بعد ار تخریب و به واسطه تاریخی بودن، مجددأ بازسازی شد. در شهر مهردشت میراث های فرهنگی با ارزش دیگری از جمله آسیاب آبی اردی، خانه حاج میرزا […]