بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حسینیه حاج علی اشرف بشرویه

حسینیه حاج علی اشرف

حسینیه حاج علی اشرف

استان خراسان جنوبی, بشرویه

از دیگر اماکن مقدسی که در میان ده بشرویه ساخته شده ، حسینیه ایست که مدور بنا گردیده و دارای دو ایوان و به صورت قرینه و به سبک معماری هندی ساخته اند . مرتفع و شمالی – جنوبی می باشد و دور تا دور آن ایوان های کوچکی ساخته شده است . این ساختمان […]