بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حساب اقماری

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

الگوی کانادایی مدیریت توریسم

می‌کند و پیمایش مسافرت افراد مقیم کانادا که آمار بازدیدهای درون‌ایالتی، بین ایالتی و سفرهای شخصی کانادایی‌ها را منتشر می‌کند. مرکز آمار کانادا با استفاده از داده‌های تحقیقات ذکرشده، دو محصول عمده برای ارزیابی اقتصاد کلان گردشگری طراحی کرده است؛ حساب اقماری گردشگری و شاخص‌های گردشگری ملی. شاخص‌های گردشگری ملی برای به‌روزرسانی حساب اقماری گردشگری به صورت فصلی تدوین شده‌اند. همچنین مرکز آمار کانادا، درآمد دولت از گردشگری را تخمین...