بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حریم برج آزادی

منظر بصری برج آزادی مخدوش شد

منظر بصری برج آزادی مخدوش شد

این برج را می‌شکند. هر چند که باز هم سازمان میراث فرهنگی همان مشکلی را دارد که در مورد تئاتر شهر داشت، یعنی حریم برج آزادی را مصوب نکرده است. سپیده سیروس نیا، معاون میراث فرهنگی اداره میراث تهران به CHN می گوید که در حال حاضر حریم برج آزادی تهیه شده اما...