بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حرکات موزون

یزله

یزله

استان خوزستان, اهواز

مراسم حماسی یزله گونه ای از حرکات موزون است , نوعی رقص که در استان خوزستان و در میان طایفه های عرب رواج دارد . یزله در واقع یک نوع مراسم حماسی , نمایشی , نیایشی است که به صورت جمعی برگزار می شود ,همراه با پیام های مبارزه طلبانه مردمی است که از مرز و بوم و ناموس و آیین تا پای جان دفاع و نگاهبانی می کنند ,...