رزرو هتل فضاگشت

حداکثر مجازات

مدیران استان‌ها، مسوول نظارت بر تاسیسات گردشگری
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با صدور اطلاعیه‌ای بر اعمال حداکثر مجازات برای تخلف و گرانفروشی در تاسیسات گردشگری تاکید کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این اطلاعیه برمبنای سیاست‌ رعایت ...