بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حجاری

معماری صخره ای

معماری صخره ای

قسمتی از کوهی بریده و جدا کرده اند و سپس در درون آن فضاهای متعدد ایجاد نموده اند . دراین نوع بناهای صخره ای می توان پنجره و نورگیر نیز تعبیه نمود .نمای خارجی آن ها را نیز می توان حجاری و منقوش نمود .مانند بسیاری از معابد صخره ای هندوستان و یاقبور صخره ای در نزدیک بیت المقدس . 2-بناهایی که در درون کوه کنده شده اند ....