بلیط هواپیما سوئیت تبریز

حامل گردشگران اروپایی

ورود قطار حامل گردشگران اروپایی به ایران تسهیل می شود

ورود قطار حامل گردشگران اروپایی به ایران تسهیل می شود

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ – تسهیل روند ورود قطار حامل گردشگران اروپایی طی ماههای آینده به ایران درنشست مشترک مدیر عامل شرکت راه آهن مجارستان و معاون گردشگری کشور در دستور کار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت راه آهن و رئیس قطارهای بین المللی کشور مجارستان طی نشستی با مرتضی رحمانی موحد، چگونگی ورود قطار حامل گردشگران اروپایی...